2 Camere

2 CAMERE TIP F- BLOC 7
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 66.95 mp
 • 2023
2 CAMERE TIP E- BLOC 7
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 82.05 mp
 • 2023
2 CAMERE TIP D – BLOC 7
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 76.00 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE TIP C- BLOC 7
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 78.50 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE TIP B – BLOC 7
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 78.15 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE TIP A- BLOC 7
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 69.00 mp
 • 2023
Vandut
STUDIO- 2 CAMERE – BLOC 7
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 56.95 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE DUPLEX TIP A- BLOC 6
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 87.30 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE TIP E- BLOC 6
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 67.95 mp
 • 2023
2 CAMERE TIP D- BLOC 6
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 84.85 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE TIP C- BLOC 6
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 74 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE TIP B-BLOC 6
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 76.40 mp
 • 2023
Vandut
2 CAMERE TIP A- BLOC 6
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 74.15 mp
 • 2023
STUDIO-2 CAMERE- BLOCUL 6
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 64.50 mp
 • 2023
Vandut
2 camere tip A – Bloc 5
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 74.45 mp
 • 2020
Vandut
2 camere tip B – Bloc 5
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 72.35 mp
 • 2020
Vandut
2 camere tip C – Bloc 5
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 85.80 mp
 • 2020
Vandut
2 camere tip D – Bloc 5
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 68.50 mp
 • 2020
Vandut
2 Camere tip A
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 77.80 mp
 • 2020
Vandut
2 Camere tip B
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 79.80 mp
 • 2020
Vandut
2 Camere tip C
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 66.95 mp
 • 2020
Vandut
2 Camere tip D
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 65.45 mp
 • 2020
Vandut
2 Camere tip E
 • 2 Camere
 • Parcul Carol
 • 69.55 mp
 • 2020